Tarieven en betalingsvoorwaarden – Podotherapiepraktijk Basting – Goedereede

Podotherapiepraktijk Basting

Podotherapie Basting

De eerste stap naar goed lopen en bewegen!

Adresgegevens

Charbonstraat 11
3252AE Goedereede

Tel: 0187 498552
E-mail: info@podotherapiebasting.nl

Openingstijden

Dinsdag: 09.00 - 18.00
Woensdag: 09.00 - 18.00
Donderdag: 09.00 - 18.00

Tarieven en betalingsvoorwaarden

nagelbeugel

Consult € 32,00 vanaf
Onderzoek € 48,00 vanaf
Voetbehandeling (30 min) € 37,50
Orthese € 25,00 vanaf
Podotherapeutische zolen, eerste keer
(totaalpakket, inclusief onderzoek en nacontrole)
€ 250,00
2e paar zolen binnen 8 weken na 1e paar € 125.00
Nagelbeugel incl. eerste plaatsing € 60,50

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Podotherapie Basting

  1. Wanneer u zich laat behandelen door de podotherapeut ontstaat een zogenaamde “behandelovereenkomst”. Hieruit vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Facturering gebeurt rechtstreeks aan de zorgverzekeraar indien van toepassing. Zo niet dan ontvangt u bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen in de praktijk een factuur. U kunt de factuur per pin, contant of per bank betalen. Hierbij wordt een maximale betalingstermijn van 14 dagen in acht genomen dient te worden. Indien u in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te treffen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de patiënt.
  3. De vergoeding per zorgverzekeraar is verschillend en afhankelijk van het aanvullend pakket. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. Voor patiënten met Diabetes Mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.
  4. Gemaakte afspraken (mondeling of telefonisch) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
  5. U bent verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.
  6. De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen is de podotherapeut lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassing van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
  7. Klachten kunt u schriftelijk indienen bij : Podotherapie Basting, Charbonstraat 11, 3252 AE  Goedereede. Of per mail: info@podotherapiebasting.nl
  8. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissingen, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.